herbal tincture Chinese medicine

Zizyphus Decoction/Suan Zao Ren Tang - Classic Chinese Formula

  • $16.99
    Unit price per 


Zizyphus Decoction/Suan Zao Ren Tang - Classic Chinese Formula 
Ingredients: Alkaline water, Organic sugar cane alcohol (20%), 
Sour Jujube seed / Suan Zao Ren 
Poria Fungus / Fu Ling 
Anemarrhena root / Zhi Mu 
Cnidium root / Chuan Xiong 
Licorice root / Gan Cao