herbal tincture Chinese medicine

Resilient Defense - Premium Custom House Formula

  • $16.99
    Unit price per 


RESILIENT DEFENSE 
Premium Custom House Formula

Combines Jade Windscreen, Gan Mao Ling and Lung Care Formulas for seasonal support*

Ingredients: Alkaline water, Organic sugar cane alcohol (20%) and a blend of the following herbs:
Platycodon root (Jie Geng), Ophiopogon root (Mai Men Dong), Belamcanda rhizome (She Gan), Trichosanthes seed (Gua Luo Ren), Arctium/Burdock seed (Niu Bang Zi), Isatis root & leaf (Ban Lan Gen), Fennel seed (Xiao Hui Xiang), Angelica Dahurica root (Bai Zhi), Achyranthes root (Niu Xi), Licorice root (Gan Cao), Mentha herb (Bo He), Ilex asprella (Gang Mei Gen), Evodia Lepta (San Cha Ku), Chrysanthemum Flower (Ju Hua), Vitex Negundo herb • Wu Zhi Gan (alt. name: Huang Jing Cao), Lonicera Flower (Jin Yin Hua). White Atractlylodes root (Bai Zhu), Siler root (Fang Feng), fresh Ginger root (Sheng Jiang), Reishi mushroom (Ling Zhi).