herbal tincture Chinese medicine

Heavenly Emperor/Tiang Wang Bu Xin Dan Tang - Classic Chinese Herbal Formula

  • $16.99
    Unit price per 


Heavenly Emperor/Tiang Wang Bu Xin Dan Tang
STRONG 2:1 EXTRACT 
Ingredients: Alkaline water, Organic sugar cane alcohol (20%), Rehmannia raw root (sheng di), Asperagus tuber (tian men dong), Ophiopogon root (mai men dong), Dong quai root (dang gui), Schisandra fruit (wu wei zi), Biota seed (bai zi ren), Zizyphus seed (suan zao ren), Red Sage, Salvia root (dan shen), Poria heart of fungus (fu shen), Polygala root (yuan zhi), Platycodon root (jie geng), White Ginseng root (bai shen), Scrophularia root (xuan shen).
Manufacturer: Golden Lotus Herbs