herbal tincture Chinese medicine

Gintonia Qi Tonic Forte (Enhanced & Concentrated) - Custom House Formula

  • $16.99
    Unit price per 


Gintonia Qi Tonic Forte
Enhanced & Concentrated
Ingredients: Alkaline water, Organic sugar cane alcohol (20%), Vegetable glycerin and a proprietary blend of: White Ginseng root (bai shen), Astragalus root (huang qi), Eleutherococcus root (wu jia seng), Ashwaganda root (withania somnifera), Schizandra fruit (wu wei zi), Cordyceps fungus (dong chong xia cao), Lycium berry (gou qi zi), American Ginseng root (xi yang shen), Notoginseng root (san qi), Reishi/Ganoderma (ling zhi cao),
Rhodiola rosea root (hong jing tian), Gynostemma root (jiao gu lan), Shilajit - Brown (20%), Gingko leaf (yin guo ye), Gotu kola (Centella asiatica), Cinnamon bark (rou gui), White Atractylodes (bai zhu), Black Seed oil (Nigella sativa), Cyperus rhizome (xiang fu).
Manufacturer: Golden Lotus Herbs