herbal tincture Chinese medicine

Ginseng & Longan/Gui Pi Tang - Classic Chinese Herbal Formula

  • $16.99
    Unit price per 


Ginseng & Longan/Gui Pi Tang - Classic Chinese Herbal Formula 
STRONG 2:1 EXTRACT 
Ingredients: Alkaline water, Organic sugar cane alcohol (20%), White Atractylodes root (bai zhu), Poria cocos fungus (fu ling), Zizyphus seed (suan zao ren), Longon fruit (long yan rou), Polygala root (yuan zhi), Dong Quai root (dang gui), Ginseng root (hong ren shen), Saussurea root (mu xiang), Licorice root (zhi gan cao), Ginger fresh root (sheng jiang), Jujube fruit (hong zao).
Manufacturer: Golden Lotus Herbs